โครงการ พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 19:20 ]
  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี คือ นายสิทธิชัย  ท้าวภุชงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา