การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

โพสต์27 พ.ค. 2562 20:53โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
       
   
   
    
 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อการพัฒนาอย่างเข้ม ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง E-class room มีครูที่รับการประเมินจำนวน 8 ท่าน 

Comments