การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์29 ม.ค. 2562 18:40โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 18:41 ]

   
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก