การเข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์29 ม.ค. 2562 19:06โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 19:07 ]
  
  

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก