การประเมินครูผู้ช่วย วัน พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 20:27โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 20:48 ]
 
 
 
            โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อการพัฒนาอย่างเข้ม ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง E-class room มีครูที่รับการประเมินจำนวน 7 ท่าน