การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน ลดคาร์บอนไดออกไซด์

โพสต์29 ส.ค. 2561 19:22โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2561 19:25 ]
กิจกรรมการเรียนรู้ ลดขยะ ลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์

  

ตัดสติกเกอร์ประหยัดไฟ
  

รณรงค์ประหยัดพลังงานในห้องเรียน

 

เรียนรู้ประหยัดพลังงาน2ผ่านApplication EGAT CO2 Calculator

  

ลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ เสริมสุขภาพ

  

สร้างสื่อการเรียนรู้จากสิ่งของเหลือใช้