จ่ายเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

โพสต์20 ต.ค. 2562 17:44โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายนรเชฐ เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 42 คน
  
  

Comments