จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 06:04โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมจ่ายเงินพื้นที่นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Comments