ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์11 พ.ย. 2562 19:05โดยวิภัสรา แสงหิรัญ   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 20:38 ]
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ จัดให้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2562  มีครูที่รับการประเมินจำนวน 6 ท่าน 
Comments