กิจกรรมภายใน


ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ

โพสต์20 พ.ค. 2561 00:42โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 00:44 ]


             โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวณปภัช บุญสมศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
           โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายนรเชฐ เบ้าทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายพรชัย  ภูทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 พ.ค. 2561 06:38โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2561 06:47 ]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ด้วย
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 พ.ค. 2561 06:37โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2561 06:47 ]

วั
นศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายศิรสิทธิ์ จรูญศิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี


1-3 of 3