กิจกรรมภายใน


ท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:08โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 19:37 ]

  
  
  
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมแสดงความยินดี ผูกแขนต้อนรับสมาชิกใหม่ของคุณครูหนูทอง จันทร์จริง ที่บ้านชาด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:00โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 19:38 ]

  
  
  
วันศุกร์ ที่ 21 ธันาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการ นายนรเชฐ  เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการนายพรชัย  ภูทอง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 รายการดังนี้
1. รางวัล  เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ม.1-3
2. รางวัล  เหรียญทอง  การขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3
3.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ปล่อยอิสระ ม.1-3
5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ค่ะ
7. รางวัล  ได้เข้าร่วม  การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3


โครงการ พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 19:20 ]

  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี คือ นายสิทธิชัย  ท้าวภุชงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไปส่งคุณครูเบญจมาศ แสงสว่าง

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:33โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 21:33 ]

  

  

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไปส่งคุณครูเบญจมาศ แสงสว่าง เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:24โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 21:25 ]

  
  

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายนรเชฐ  เบ้าทอง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ
1. นายสมควร  เอกทัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นายมนัญชัย  พลอาษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ท่านผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง


ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนไปให้กำลังตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 21:27 ]

  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายนรเชฐ  เบ้าทอง และท่านรองผู้อำนวยการ นายพรชัย ภูทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต 6 ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 6-8 ธ.ค. 61 ณ ตอนนี้ มี 7 รายการ ดังนี้
1.การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ม.1-3
2.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
3.การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ปล่อยอิสระ ม.1-3
5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ค่ะ
7. การขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29 เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:58โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2561 19:59 ]

 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นายพิทยา  ไชยมงคล ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับคณะกครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยท่านผู้อำนวยการ นายนรเชฐ  เบ้าทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่าน ผอ.สพม.29 ในครั้งนี้


ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

โพสต์27 ก.ย. 2561 19:54โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 19:58 ]

  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์ นายบุญเลี้ยง อาษอาษา นางพัชรา  ตั้งเจริญ และนางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช 


มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ก.ย.61

โพสต์19 ก.ย. 2561 20:53โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 20:53 ]

  
 

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ทำหนังสือไปแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับการมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 ก.ย.61 โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง และหัวหน้างาน 4 ฝ่ายเป็นผู้มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน


1-10 of 44