นักพัฒนาโรงเรียน

 
 
 
นายสุบิน แสงใบ 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า4
 นายกฤษฎา ไชยวิเศษ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
นายสมศรี จันทร์จริง 
ยามรักษาการณ์

Comments