ברוכים הבאים לאתר כיתה ו'2

היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום תשע''ח

מרחבי כיתות לשיח רגשי:

שכבה בוגרת -   כיתה  ו2   


הודעות משה"ח בחירום'

מרחב כיתתי שיתופי -כיתה ו2