ברוכים הבאים לאתר כיתה ו'1

היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום תשע''ח

מרחבי כיתות לשיח רגשי:

שכבה בוגרת - כיתה  ו1   


הודעות משה"ח בחירום'

מרחב כיתתי שיתופי - כיתה ו1