ברוכים הבאים לאתר כיתה ד'2

היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום תשע''ח

מרחבי כיתות לשיח רגשי:

שכבה בוגרת -   כיתה  ד2 


הודעות משה"ח בחירום'

מרחב כיתתי שיתופי -כיתה ד2