หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การเสนอรายชื่อเพื่อให้รางวัล ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสุงสุดระดับชาติขึ้นไป ให้โรงเรียนสำรวจตรวจสอบรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปและเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลเทียบเคียงหรือรางวัลอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ข้อ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2558  เพื่อดำเนินการส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 21:08 โดย โรงเรียนสระงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 • ผลการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (รอบที่ 2) ผลการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (รอบที่ 2) รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 21:03 โดย โรงเรียนสระงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ประเมินโครงการเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 โดย นายวินิจ  กลิ่นเฟื่อง  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เขตสุจริต) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวสาลีรังสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 21:22 โดย โรงเรียนสระงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 • ภาพการมอบบ้านหลังที่ 127 ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลัง นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมมอบบ้านหลังที่ 127 ให้แก่ ด.ช.เจษฎาหภรณ์  สนธิโพธิ์ และ ด.ช.ศิลา  กองโกย  นักเรียนโรงเรียนวัดตาคลี อำเภอตาคลี ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลังเพื่อในหลวง
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 21:24 โดย โรงเรียนสระงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »