หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจกแผ่นวัดดัชนีมวลกาย โรงเรียนประสงค์จะขอรับแผ่นวัดดัชนีมวลกาย  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และสามารถดาวน์โหลดไปจัดทำเองได้ดังไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 04:25 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • ขอยืมเครื่องย่อยกิ่งไม้ โรงเรียนใดมีความประสงค์จะขอยืมเครื่องย่อยกิ่งไม้  สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมเครื่องย่อยกิ่งไม้ได้ ครั้งละ 5 วัน โดยมารับในวันจันทร์และส่งคืนในวันศุกร์
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 04:20 โดย สมฤดี บุญอาสา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการจากกลุ่ม

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 23:38 โดย สมฤดี บุญอาสา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม


สาระน่ารู้

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องโครการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน คู่มือ และโปรแกรมช่วยงาน Thai  School  Lunch 
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 04:17 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เอกสารที่โรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ส่ง 7 มิ.ย. 2560 20:40 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • โปรแกรมการจำแนกประเภทของ เครื่องดื่ม / นม / ขนมกรุบกรอบ ใช้เป็นสื่อในการสอนนักเรียนให้สามารถจำแนกประเภทของ เครื่องดื่ม / นม / ขนมกรุบกรอบ(แก้ไขเกณฑ์บางรายการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ขอให้ยกเลิกโปรแกรมเดิมที่แจ้งในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (โปรแกรม Thai School Lunch) 
  ส่ง 7 มิ.ย. 2560 19:56 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • ตัวอย่างแฟ้มโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตัวอย่างแฟ้มโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 18:52 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • การหมักดินในตะกร้า/เข่ง ข้อควรระวัง  หากใช้ขี้วัวเป็นส่วนผสมในการหมักดิน  ควรใส่ถุงมือทุกครั้ง  เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด  เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่า ขึ้วัวที่ได้มานั้น จะเป็นของวัวที่เป็นโรค.... หรือไม่
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 21:22 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร
  ส่ง 29 พ.ค. 2560 01:05 โดย กฤตเมธ แจ่มสว่าง
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กฎหมายน่ารู้

 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:46 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา 1. ส่งหนังสือขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ ก่อนวันออกเดินทาง  ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์2. ตรวจสอบใบขับขี่ว่าหมดอายุหรือไม่ 3. ส่งเอกสารให้ครบตามที่กำหนด
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:35 โดย สมฤดี บุญอาสา
 • การรับนักเรียน
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 21:01 โดย สมฤดี บุญอาสา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »