ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สถานีวิทยุ อสมท และสถาและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นคณะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นำนักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำและศิลปะการพูด ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สถานีวิทยุ อสมท และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านพิธีกรและความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559>> คลิกชมภาพกิจกรรมภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : งานประชาสัมพันธ์บรรณาธ ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 22:26 โดย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด วันที่ 6 พ.ย.2559 หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด  วันที่ 6 พ.ย.2559นายองอาจ สิมเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำและศิลปะการพูด โดยมีนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย วิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น>> คลิกชมภาพกิจกรรมภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : งานประชาสัมพันธ์บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 22:27 โดย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิภาพและทักษะการพูด วันที่ 5 พ.ย.2559 หลักสูตรพัฒนาบุคลิภาพและทักษะการพูด วันที่ 5 พ.ย.2559โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรพัฒนาบุคลิภาพและทักษะการพูด หัวข้อ พัฒนาภาวะผู้นำ โดยวิทยากร คุณครูปริพัฒน์ ไสยสาลี  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น>> คลิกชมภาพกิจกรรมภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : งานประชาสัมพันธ์บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 22:22 โดย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
 • ช่างคอมฯน้อย ออนทัวร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ได้จัดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านการเรียนรู้ เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนประถม ในอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอใกล้เคียงได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมตอบปัญหา เล่นเกมส์ แข่งฟุลซอล อย่างสนุกสนาน ร่วมศูนย์การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ร่วมจัดนิทรรศและเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับ Google app for education และร่วมเล่นเกมส์ Kahoot บนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ทั้งยังเปิดห้องให้น้อง ๆ ได้เยี่ยมชมทั้ง 3 ห้อง อีกด้วย       
  ส่ง 13 ก.พ. 2559 01:49 โดย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
 • เรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมประชุมหารือ เรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมประชุมหารือ แก้ปัญหา และรับฟัง เรื่องราวของบุตรหลานของท่าน ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
  ส่ง 22 ม.ค. 2559 01:37 โดย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 324 รายการ ดูเพิ่มเติม »