ขอต้อนรับเข้าสู่ อกท.หน่วยนครสวรรค์

Slideshow maker (using Google Slides)




เกียรติประวัติและผลงาน อกท.หน่วยนครสวรรค์





นายชิน เถียรทิม
สมาชิกศิตย์เก่า อกท.ดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗






นายกฤษฎา   ชูช่วย  
 สมาชิก  อกท.ดีเด่น ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖






นายเกียรติศักดิ์  สะอาดละออ
สมาชิกศิตย์เก่า อกท.ดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕






นายวัชริศ เชิดโคกศรี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕




นายวิรุฬ พิมพ์หนู
สมาชิกศิตย์เก่า อกท.ดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒




นายอภิรมย์ พิมพ์ผล
สมาชิก  อกท.ดีเด่น ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๒











ą
12345.png
(10k)
อกท นครสวรรค์,
2 มิ.ย. 2560 00:39
Comments