ข่าวอัปเดทประจำวัน


รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563 ด้วยระบบออนไลน์


ประกาศโรงเรียน
เรื่อง การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราสิกขาลัย

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อมีดังต่อไปนี้ (คลิ๊กดูรายชื่อ)

มารายงานตัวใน

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องบริหารทั่วไป


มอบตัวใน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องห้องประชุม 1 อาคาร 1


---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราสิกขาลัย

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อมีดังต่อไปนี้ (คลิ๊กดูรายชื่อ)

มารายงานตัวใน

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องบริหารทั่วไป


มอบตัวใน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องห้องประชุม 1 อาคาร 1

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คับเลือก

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ระดับชั้น ม.1

ให้มาสอบคับเลือกใน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 08.30-16.00น. ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

---------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้น ม.4

ให้มาสอบคับเลือกใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 08.30-16.00น. ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

หมายเหตุ"หากนักเรียนไม่มาสอบในวันและเวลาดั้งกล่าวถือว่าสละสิทธิ์"


**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**
ประชาสัมพันธ์กิจการนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป-บุคคลภายนอก

ประกาศระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครระหว่าง

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูต่างๆ