ข่าวอัปเดทประจำวัน


ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโรงเรียนนราสิกขาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ระดับชั้น ม.1

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ม.1 สำรองเพิ่มเติม

---------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้น ม.4

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น2

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4

วันที่ 6 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

ประกาศระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครระหว่าง

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กประชาสัมพันธ์กิจการนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป-บุคคลภายนอก

ประกาศระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครระหว่าง

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูต่างๆ