โหลดเอกสาร

คำอธิบายรายวิชา/แผนการจัดการเรียนรู้ปี65 
ชื่อไฟล์โฟร์เดอร์ แผนการสอน การป้องกันการทุจริต-ปี65
...........................................................................
เอกสารฝ่ายวิชาการล่าสุด
เอกสารวิชาการ
เรื่อง
1. mou นราสิกขาลัย2564 แก้ไข 2 
2.แบบฟอร์มรายงานการวิจัย-5-บท ใหม่
3. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ นส.
...........................................................................
ประกาศ
วันที่ 11 กันยายน 2563
โหลดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปี63 
ชื่อไฟล์ 63-1 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ นส  ได้แล้ววันนี้

กำหนดแผนการสอน
เอกสารลดเวลาเรียน


แผนและนโยบายโรงเรียนนราสิกขาลัย


วิชาหน้าที่ผลเมือง1/2565

เอกสารฝ่ายวิชาการ