ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่เปิดในภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ คลิกลงทะเบียน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่ตนเองต้องการลงทะเบียน จะปรากฏลิงค์ขึ้นมาแล้วเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ลิงค์ดังกล่าวและคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง ก็จะเปิดหน้าต่างฟอร์มขึ้นมาให้กรอกข้อมูล
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น !!! ห้ามลงซ้ำ
4. คลิกตรวจสอบรายชื่อว่าตนเองลงทะเบียนได้หรือไม่
5. ถ้ากิจกรรมใดมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนกิจกรรมนั้น
6. ถ้านักเรียนลงทะเบียนแล้ว!!! หากต้องการเปลี่ยนกิจกรรมในการลงทะเบียนใหม่ให้นักเรียนติดต่อคุณครูนัฐกร สีใส ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 นะครับ