รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1/2561 
2. คลิกลงทะเบียนรายวิชาที่ตนเองต้องการเพียงหนึ่งรายวิชาเท่านั้น ห้ามลงซ้ำ!!
3. คลิกตรวจสอบรายชื่อว่าตนเองลงทะเบียนได้สำเร็จหรือไม่
4. ถ้ารายวิชาใดมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับไว้แล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนในรายวิชานั้น
5. หากต้องการเปลี่ยนรายวิชาในการลงทะเบียนให้นักเรียนติดต่อคุณครูนัฐกร สีใส ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 นะครับ

Include gadget (iframe)