תנועה ומחול

מובילה את התחום: דבורה הופמן

שיעורי התנועה מועברים בבית הספר כחלק משיעורי ההעשרה של ילדי כיתות א.

בכיתות ב'-ג' ממשיכים הילדים להתנסות בתנועה ומחול במסגרת חוגי ההעשרה של בית הספר.

המטרה המרכזית של השיעורים היא בניית יסודות בחינוך לתנועה. התכנית כוללת הכרה בסיסית של עולם המחול כמקצוע השייך לתחום האומנויות.

החינוך לתנועה שואף לחנך את הילדים לפעילות פיזית בה יוכלו ליהנות, לפתח מיומנויות גופניות, יצירתיות, מודעות עצמית, רכישת ידע וביטחון עצמי בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים.

דרך החינוך לתנועה אנו שמים דגש מרכזי על חינוך לערכים: כבוד לזולת, יכולת להקשיב, לקבל את האחר ופרי יצירתו, לעודד דו שיח לא מילולי, אתהיכולת לשתף פעולה, איפוק והימנעות מכל סוג של אלימות.

בשיעורי התנועה עוסקים ולומדים על מושגים הקשורים    למקצוע וחיבורם לעולמם של הילדים: המרחב הכללי והמרחב האישי, מודעות לגוף, זמן, שטף, כוח, איזון, העתקת כובד ועוד.

היופי בחינוך לתנועה שאין תשובה אחת נכונה אלא תשובות ופתרונות שונים לאתגרים המוצעים.

תהליך הלמידה מאפשר למידה המשלבת גילוי, חקירה וניצול ידע בסיסי. הוא שואף לאפשר לילדים להביא לידי ביטוי את עולמם הפנימי ואף לחוות חוויה של הצלחה בתחום שונה מהתחומים הלימודיים האחרים.

שיעורי התנועה משתלבים בתוכנית הלימודים הבית ספרית ומתחברים לנושאים ולפעילויות המתקיימים בכיתות ולתכנים של הטקסים השונים הנערכים בבית הספר ובמסיבות הסיום. ההשתתפות מלווה תמיד בהתרגשות רבה ומאפשרת השתתפות מעשית בתחום  "הפרפורמנס",  הופעה על במה.