מובילת התחום
טלי בן דעת רכזת התקשוב
talybd@nreut.org
https://www.hourofcode.co.il/