צוות החנ"ג: לימור דמרי אריכא, הילה גיל בר מכר,


יום החינוך הגופני - מופע פוגובול

מטרות ויעדי החינוך הגופני

שיעורי החינוך הגופני מציבים יעדים ספציפיים בתחום הגופני, החברתי והרגשי. כל שיעור משלב בתוכו התייחסות ליעדים המוצהרים ואת המיומנויות, ההתנהגויות, תחומי הידע, ההבנה והמודעות הנדרשים.

תוך כדי תנועה לומדים הילדים על עצמם ועל סביבתם ונבנית התשתית לתנועה – הרגלי תנועה ופעילות, יסודות לבריאות נכונה, ביסוס הערכה עצמית, חשיבה רציונאלית על בסיס החשיבה האינטואיטיבית בגיל זה ותפקודים חברתיים.

המטרות העיקריות של שיעורי החנ"ג:

  1. לעצב, לפתח ולטפח אצל הפרט דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו בהווה ובעתיד.
  2. טיפוח יכולתו של הפרט להיות חלק מקבוצה.
  3. חינוך לפעילות גופנית לכל החיים, כחלק מאורח חיים בריא ולשם ניצול נבון של זמן פנוי.
  4. טיפוח פעולות החינוך הגופני מעבר למסגרת השיעורים הרגילה  כחלק מתהליך כולל של יצירת אקלים בית ספרי חיובי.
  5. חינוך לערכים (הגינות, סובלנות, כבוד לזולת…) 

פעילויות חנ"ג התורמים החיים הבית ספרי

  • הפסקות פעילות
  • טורנירים ומשחקי ידידות
  • שבוע חנ"ג