צוות מדעים: הדס שקד, נוי נילי, יעל צוקרן, ענת מונקיאר 
צוות "אחלה חי" (הגן הזואולוגי) יעל צוקרן

אנו מצויים בלב סביבה כפרית, ואת בית הספר מקיפים שדות חקלאיים וטבע. מרחב זה משפיע על אורח החיים הבית ספרי הרואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהמארג החקלאי הסובב אותו.

שומרים על בע"ח
 
http://kids.gov.il/sababa/survival/

http://kids.gov.il/sababa/pages/frogs/

http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=10

http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=6

kids.gov.il/sababa/pages/butterfly.html

טיפול בפסולת
 
 http://kids.gov.il/sababa/pages/recycle/recycle1.html

http://kids.gov.il/sababa/pages/garbage/act_garbage1.html


משתמשים במים
 
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=3