נושא לימודי

"שיטת" הנושאים

רציונל העבודה:

למידה סביב נושא מאפשרת העמקה, הרחבה ומיקוד. כל נושא נלמד דרך חיבור לעולם הילדים וככזה מעורר סקרנות, עניין ורצון ללמידה.

הנושאים נלמדים בצורה אינטגרטיבית ונשזרים כחוט השני בכל המקצועות. באופן זה זוכים הילדים להכיר את נושא הלימוד מזוויות שונות

הנושאים נלמדים לאורך תקופות זמן קצובות, דבר המאפשר גיוס כל הכוחות הבית- ספריים למען המטרה, כשהדגש הוא על למידה פעילה, מגוונת ומשמעותית בה באים לידי ביטוי תפקודי לומד שונים. ת. מרחב האפשרויות גדל הן מבחינת יכולת הגיוון, יכולת ההתאמות לילדים והן מבחינת העשרת הנושא, הרחבת ידע העולם והאופקים. היכולות המגוונות של הילדים והאינטליגנציות השונות באות לידי ביטוי בלמידה מסוג זה.

הביצוע המסכם של הלמידה מאופיין במגוון דרכים ומשלב בתוכו תוצרים שונים מתחומי הדעת השונים והצגה של חומרים במגוון אופנים. 

נושאי הלימוד בשנתונים השונים

כיתה א':

  • מהחורף לאביב
  • דתיה בן דור

כיתה ב':

  • שלומית כהן אסיף
  • אני והחיה שלי
  • לחיות יחד בישראל

כיתה ג':

  • לחיות יחד בישראל
  • נחום גוטמן
  • טל ומטר וכל השאר
  • יערות הגשם
נושאים המשותפים לכל השנתונים:

-          מנהיגים לאורך הדורות (ח.נ ביאליק, רבין, בן גוריון, הרצל)

-          יוצרים ישראלים – בוקר שיר ישראלי