ימים א-ה

שיעורים

התחלה

סיום

שיעור ראשון

8:00

8:45

שיעור שני

8:45

9:30

הפסקת חוץ

9:30

9:45

הפסקת אוכל בכיתה

9:45

10:00

שיעור שלישי

10:00

10:45

שיעור רביעי

10:45

11:30

הפסקת חוץ

11:30

11:50

שיעור חמישי

11:50

12:35

שיעור שישי

12:35

13:20

הפסקת אוכל בכיתה

13:20

13:30

הפסקת חוץ

13:30

13:40

שיעור שביעי

13:40

14:25


יום שישי

שיעורים

התחלה

סיום

 

כניסה

7:55

8:00

 

 שיעור ראשון

8:00

8:45

 

 שיעור שני

8:45

9:25

 

הפסקת חוץ

9:25

9:35

 

 הפסקת אוכל בכיתה

9:35

9:45

 

 שיעור שלישי

9:45

10:30

 

שיעור רביעי  

10:30

11:10

 

 הפסקת חוץ

11:10

11:20

ד-ו מסיימים ונוסעים

 שיעור חמישי

11:20

12:05