שעות סיום יום לימודים - תש"ף


 

שעות

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

11:10

 

 

 

 

 

ד-ה-ו

12:05

 

 

 

 

 

א-ב-ג

12:35

א-ב

 

א-ב

ג

א-ב

 

13:20

ג-ד-ה-ו

א-ב-ג

ג-ד-ה-ו

א-ב-ה-ו

ג-ד-ה-ו

 

14:25

 

ד-ה-ו