ทำเนียบผู้บริหาร

นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
รักษาการในการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
                
นายสุรวิทย์ พลมณี
ครูใหญ่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา
1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 

นายจุฬา จี้เพชร 
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายเต็มร้อย พุทธิรงควัตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
20 มกราคม พ.ศ. 2543 

นายสุธี บุญถือ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายพิทักษ์  ศิริพรรณ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
Dr.Phonnaphat  Phongwaratphon
11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 6 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นาย ภัทราวุธ สิมช้า
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก