หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โพสต์15 พ.ค. 2563 20:24โดยKAMPHO SRISUPAN
13 พ.ค. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
พร้อมกันนี้ก็ฝึกอบรมการใช้งานประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และ Zoom เพื่อเตรียมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Comments