[1-2 พ.ค.61] อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21-23 [5 ก.ค. 60]

โพสต์5 พ.ค. 2561 06:11โดยKAMPHO SRISUPAN
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้ารับความรู้แนวทางการ การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่กคศ. ประกาศ ว.20, ว.21, ว.22, ว.23 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวิทยากรได้แก่ นายสวาท ฤาชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายปรีชากร ภาชนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560