ผลงานโรงเรียน

  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค-ประเทศ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สพม. 30 8-10 ต.ค. 2561
  • รางวัลเกียรติบัตร MOE Award โรงเรียน......
  • รางวัล โรงเรียนวิภีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8

  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค-ประเทศ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค-ประเทศ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
  • ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
Comments