กลุ่มสาระศิลปะ


นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
086-2384799
          
                    นางสาวรัตนพร หาญวิชัย
                           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                              095-8820955


นายกฤษฏา ชานนท์เมือง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง