บทวิดีทัศน์ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?

โพสต์31 ม.ค. 2559 20:41โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2559 20:54 ]
ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?
เขาถึงเป็นที่หนึ่งในเอเซีย และเป็นผู้นำระดับโลก
󾫼ฝึกสอนเด็ก(เนอสเซอรี่) ก่อนจะเข้าอนุบาล


󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยม ค้นหาตนเอง

󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (1)

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (2)

󾫼โรงเรียนสร้างคนให้เป็นสุดยอดผู้นำ

󾫼มหาวิทยาลัยสอนคนให้พร้อมเป็นผู้ใหญ่

󾫼สร้างเมืองสะอาด (1)

󾫼สร้างเมืองสะอาด (2)
󾫼ฝึกสอนเด็กในระดับอนุบาล อัจฉริยะ


󾫼ครูคือต้นแบบ สร้างคนสร้างชาติ

󾫼ครอบครัว คือ รากฐานสร้างคนสร้างชาติ

󾫼นี่แหละมืออาชีพ

󾫼นักธุรกิจของวันพรุ่งนี้

󾫼นักธุรกิจพันล้าน ใช้ชีวิตกับความสุขแบบไหน

󾫼สร้างคนพร้อม สร้างเมืองพร้อม

󾫼สร้างเมืองปลอดภัย