สาระน่ารู้

คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์5 พ.ค. 2561 05:17โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 19:10 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีดังนี้

คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างวิชาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ   ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ดังเอกสาร ดาวน์โหลด


ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ (VGNEW e-Services) ศูนย์ข้อมูลอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ

โพสต์11 พ.ค. 2560 21:38โดยKAMPHO SRISUPAN

  
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ (VGNEW e-Services) เพื่อให้ผู้สนใจ ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้รู้ตนเอง รู้ความชอบ รู้ความถนัด รู้เส้นทางอาชีพตามความถนัด 
ทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียน และทดลองทำแบบทดสอบต่างๆ เช่นความถนัดทางอาชีพ และมีบริการอื่นๆในระบบ
สำหรับนักเรียน ม.1-6 ต้องดำเนินการวัดความถนัดของตนเอง แล้วนำส่งผลการวัดกับครูที่ปรึกษา ทุกภาคเรียน โดยจะมีการแจ้งกำหนดการในการดำเนินการ

เข้าระบบที่ : http://164.115.41.217/careerPassport/login.phpตัวอย่างเนื้อหาการอบรม Excel ขั้นสูง YOUTUBE

โพสต์3 ก.พ. 2559 02:33โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 02:33 ]

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม Excel ขั้นสูง
อ.สมเกียรติ ที่เปิดชมบน YouTube ได้
ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (1/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (2/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (3/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (4/4)

บทวิดีทัศน์ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?

โพสต์31 ม.ค. 2559 20:41โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2559 20:54 ]

ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?
เขาถึงเป็นที่หนึ่งในเอเซีย และเป็นผู้นำระดับโลก
󾫼ฝึกสอนเด็ก(เนอสเซอรี่) ก่อนจะเข้าอนุบาล


󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยม ค้นหาตนเอง

󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (1)

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (2)

󾫼โรงเรียนสร้างคนให้เป็นสุดยอดผู้นำ

󾫼มหาวิทยาลัยสอนคนให้พร้อมเป็นผู้ใหญ่

󾫼สร้างเมืองสะอาด (1)

󾫼สร้างเมืองสะอาด (2)
󾫼ฝึกสอนเด็กในระดับอนุบาล อัจฉริยะ


󾫼ครูคือต้นแบบ สร้างคนสร้างชาติ

󾫼ครอบครัว คือ รากฐานสร้างคนสร้างชาติ

󾫼นี่แหละมืออาชีพ

󾫼นักธุรกิจของวันพรุ่งนี้

󾫼นักธุรกิจพันล้าน ใช้ชีวิตกับความสุขแบบไหน

󾫼สร้างคนพร้อม สร้างเมืองพร้อม

󾫼สร้างเมืองปลอดภัย

1-4 of 4