เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย ศรีสอาด

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:15โดยนายวิทวัช ตาศรี
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายศุภชัย  ศรีสอาด  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ