เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี

โพสต์12 เม.ย. 2560 20:30โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 20:31 ]

ฟ้อนออนซอนต้นน้ำลำซี(
สงวนลิขสิทธิ์)
โดย นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ครู ชำนาญการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
รายชื่อผู้แสดง
เด็กหญิงอลิษา บุราญ
เด็กหญิงสุกัญญา เจียชาลี
เด็กหญิงสุพัตรา เจียชาลี
เด็กหญิงวาสนา เพ็งพา
เด็กหญิงสุจิตรา สางห้วยไพร
นางสาวจิราพร บุญหาญ

บันทึกภาพโดย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ


E-Book เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครูวัชรินทร์ ไมตรีแพน)

โพสต์25 มี.ค. 2559 00:03โดยนายวัชรินทร์ ไมตรีแพน   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2559 00:33 ]

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    เล่มที่  1  ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
    เล่มที่  3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ  พาณิชย์และส านักงาน
    เล่มที่  4  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 
    เล่มที่  5  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
    เล่มที่   6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
    เล่มที่   7  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  8  ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เล่มที่  9  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทเรียนออนไลน์ เรียนรู้กับครูคำโพธิ์

โพสต์24 มี.ค. 2559 23:46โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 02:36 ]

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับครูคำโพธิ์ รวบรวมทุกรายวิชา ที่เคยได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ไว้แล้วครับ

 ที่ krupong.net 
http://www.krupong.net
tag:ครูโป้งดอตเน็ต,ครูโป้ง,คำโพธิ์,ศรีสุพรรณ,ครูคำโพธิ์,ครูคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

1-3 of 3