แผนการจัดการเรียนรู้

 

- กรอบความคิดของหนังสือ
- แผนการจัดการเรียนรู้ (แก้ไขได้)
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
- เนื้อหาจากหนังสือเรียน- กิจกรรม BWD เสริมการเรียนรู้
- เฉลยกิจกรรม (แก้ไขได้)
- ใบงานกิจกรรมเพิ่มเติม (แก้ไขได้)
- แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย (แก้ไขได้) 


http://www.psmp.co.th/download.php

ศิลปะ สังคมศึกษา สาระสุขศึกษา การงานอาชีพ E-BOOK

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาภาษาไทย
ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.1 เล่ม 2
ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.2 เล่ม 2
ภาษาไทย ม.3 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.3 เล่ม 2
ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.4 เล่ม 2
ภาษาไทย ม.5 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.5 เล่ม 2
ภาษาไทย ม.6 เล่ม 1
ภาษาไทย ม.6 เล่ม 2
หลักการใช้ภาษาไทย ม.3
หลักการใช้ภาษาไทย ม.4-6
ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
Postcards ม.1 
Postcards ม.2 
Postcards ม.3 
Sky ม.1 
Sky ม.2 
Sky ม.3 
highlight ม.1 
highlight ม.2 
highlight ม.3 
highlight ม.4 
highlight ม.5 
highlight ม.6 
standard grammar ม.1 
standard grammar ม.2 
standard grammar ม.3 
standard grammar ม.4 
standard grammar ม.5 
standard grammar ม.6 
World Club ม.4 
World Club ม.5 
World Club ม.6 
Success ม.4 
Success ม.5 
Success ม.6 
concentrate ม.4 
concentrate ม.5 
concentrate ม.6 

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ม.1 
ทัศนศิลป์ ม.2 
ทัศนศิลป์ ม.3 
ทัศนศิลป์ ม.4 
ทัศนศิลป์ ม.5 
ทัศนศิลป์ ม.6 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.4 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.5 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.6 

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาสังคมศึกษา และ พระพุทธศาสนา
หน้าที่พลเมือง ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.3 
หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-ม.6 
หน้าที่พลเมือง 3-4 ม.4-ม.6 
สังคมศึกษาฯ ป.1 
พระพุทธศาสนา ม.1 
พระพุทธศาสนา ม.2 
พระพุทธศาสนา ม.3 
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 เล่ม 1 
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 เล่ม 2 
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 เล่ม 3 
หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 
หน้าที่พลเมืองฯ ม.2 
หน้าที่พลเมืองฯ ม.3 
หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-ม.6 เล่ม 1 
หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-ม.6 เล่ม 2 
เศรษฐศาสตร์ ม.1 
เศรษฐศาสตร์ ม.2 
เศรษฐศาสตร์ ม.3 
เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 
ภูมิศาสตร์ ม.1 
ภูมิศาสตร์ ม.2 
ภูมิศาสตร์ ม.3 
ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 
ประวัติศาสตร์ ม.1 
ประวัติศาสตร์ ม.2 
ประวัติศาสตร์ ม.3 
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 เล่ม 1 
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 เล่ม 2 
กฏหมายน่ารู้ ม.1-ม.3 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.1-ม.3 
อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3 
โลกศึกษา ม.1-ม.3 
กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-ม.6 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.4-ม.6 
อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6 
โลกศึกษา ม.4-ม.6  

โหลดแผนการสอน อจท

ซึ่งได้ปล่อยให้ครูใหม่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ครับ

แผนการสอนภาษาไทย มัธยม 1 – 3 (อจท)

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.1

 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา ม.1 (หน่วย 1-12)  Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี ม.1 (หน่วย 1-7)  Download
 • เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.1 (แผ่น 1 แทร็ก 1-3)  Download
 • เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.1 (แผ่น 1 แทร็ก 4-5)  Download
 • เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.1 (แผ่น 2 แทร็ก 1-2)  Download

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.2

 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา ม.2 (หน่วย 1-10)   Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี ม.2 (หน่วย 1-8)   Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.2 (แทร็ก 1-3)   Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.2 (แทร็ก 4-5)   Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.2 (แทร็ก 6-8)   Download

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.2

 • แผนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา ม.3 (หน่วย 1-11)  Download
 • แผนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี ม.3 (หน่วย 1-5)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.3 (แทร็ก 1)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.3 (แทร็ก 2-3)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.3 (แทร็ก 4-6)  Download

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.4

 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา ม.4 (หน่วย 1-15)  Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี ม.4 (หน่วย 1-8)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.4 (แผ่น 1 แทร็ก 1-2)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.4 (แผ่น 1 แทร็ก 3)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.4 (แผ่น 1 แทร็ก 4-5)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.4 (แผ่น 2 แทร็ก 1-3)  Download

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.5

 • แผนการสอน ภาษาไทย หลักภาษา ม.5 (หน่วย 1-13)   Download
 • แผนการสอน ภาษาไทย วรรณคดี ม.5 (หน่วย 1-5)   Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.5 (แผ่น 1 แทร็ก 1-2)   Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.5 (แผ่น 2 แทร็ก 1-3)   Download

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.6

 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย หลักภาษา ม.6 (หน่วย 1-9)  Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง ภาษาไทย วรรณคดี ม.6 (หน่วย 1-5)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.6 (แทร็ก 1-3)  Download
 • ไฟล์เสียงประกอบการสอน ภาษาไทย ม.6 (แทร็ก 4-5)  Download

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-6 อจท.

แผนการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมต้น
 • แผนการสอนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ม.1 (หน่วย 1-5)  Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ม.2 (หน่วย 1-11)   Download
 • แผนการสอนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ม.3 (หน่วย 1-4)   Download
แผนการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย (ไม่ใช่ของ อจท)
 • แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4  Download 
 • แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5  Download
 • แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6  Download

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 อจท

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (อจท.)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1 (หน่วย 1-6)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (หน่วย 6-9)  Download

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (อจท.)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (หน่วย 1-4)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หน่วย 1-5)  Download

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (อจท.)

แผนการสอน  วิทยาศาสตร์ ม.3 (หน่วย 1-4)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 (หน่วย 5-11)  Download

แผนการสอน อาเซียน ม.1-3

โหลดแผนการสอน อาเซียน ม.1 (อจท.)

โหลดแผนการสอน  ม.2 (อจท.)

โหลดแผนการสอน  ม.3 (อจท.)

โหลดแผนการสอน  ม.4 (อจท.)

โหลดแผนการสอน  ม.5 (อจท.)

โหลดแผนการสอน  ม.6 (อจท.)

แผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-6 (อจท)

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

 • แผนการสอน สุขศึกษา ม.1 (หน่วย 1-9)  Download

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

 • แผนการสอนสุขศึกษา ม.2 (หน่วย 1-10)  Download

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

 • แผนการสอนสุขศึกษา ม.3 (หน่วย 1-10)  Download

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4

 • แผนการสอนสุขศึกษา ม.4 (หน่วย 1-8)  Download

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.5

 • แผนการสอนสุขศึกษา ม.5 (หน่วย 1-7)  Download

โหลดแผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

 • แผนการสอนสุขศึกษา ม.6 (หน่วย 1-5)  Download  

แผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1-6 อจท

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (หน่วย 1-12)  Download

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 (หน่วย 1-11)    Download

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (หน่วย 1-8)    Download

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.4 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี ม.4 (หน่วย 1-8)  Download
 • แผนการสอน นาฏศิลป์ ม.4 (หน่วย 1-6)  Download

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.5 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี ม.5 (หน่วย 1-5)  Download
 • แผนการสอน นาฏศิลป์ ม.5 (หน่วย 1-5)  Download

โหลดแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.6 อจท

 • แผนการสอน ดนตรี ม.6 (หน่วย 1-3)   Download
 • แผนการสอน ดนตรี ม.6 (หน่วย 4-5)  Download

แผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-6

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 (อจท.)

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.1 (หน่วย 1-5)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.1 (หน่วย 1-4)  Download

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 (อจท.) 

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.2 (หน่วย 1-8)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.2 (หน่วย 1-4)  Download

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 (อจท.)

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.3 (หน่วย 1-9)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.3 (หน่วย 1-4)  Download

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 (อจท.)

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.4 (หน่วย 1-6)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.4 (หน่วย 1-3)  Download

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 (อจท.)

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.5 (หน่วย 1-7)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.5 (หน่วย 1-5)  Download

โหลดแผนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 (อจท.)

 • แผนการสอน การงานอาชีพ ม.6 (หน่วย 1-7)  Download
 • แผนการสอน เทคโนโลยี ม.6 (หน่วย 1-4) Download

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1-6 (อจท.)

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (อจท.)

 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 Team Up (หน่วย 1-20)  Download
 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 Access (หน่วย 1-10)  Download

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (อจท.)

 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Team Up (หน่วย 1-20)  Download
 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Access (หน่วย 1-10)  Download

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (อจท.)

 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 Team Up (หน่วย 1-19)  Download
 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3  Access (หน่วย 1-10)  Download 

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.4 (อจท.)

 • Test Booklet Upstream   Download
 • แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.4 Upstream (หน่วย 1-15)   Download

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.5 (อจท.)

1. 01 Test Booklet Upstream [20-06-13]ไฟล์ .rar (ขนาด 2.283MB )Download
2. 02 Upstream แผนฯ (หน่วย 1-14)  ไฟล์ .rar (ขนาด 13.700MB )Download
3. 03 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น1 Track1-26)  ไฟล์ .rar (ขนาด 33.771MB )Download
4. 04 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น2 Track1-15)    ไฟล์ .rar (ขนาด 18.406MB )Download
5. 04 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น2 Track16-30)  ไฟล์ .rar (ขนาด 20.019MB )Download
6. 05 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น3 Track1-15)  ไฟล์ .rar (ขนาด 22.231MB )Download
7. 05 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น3 Track16-29)  ไฟล์ .rar (ขนาด 27.723MB )Download
8. 06 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น4 Track1-15)  ไฟล์ .rar (ขนาด 22.782MB )Download
9. 06 Upstream ClassAudio (แ่ผ่น4 Track16-31)  ไฟล์ .rar (ขนาด 35.328MB )Download

โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.6 (อจท.)

1. 01 Test Booklet Upstream [20-06-13]ไฟล์ .rar (ขนาด 1.184MB )Download
2. 02 Upstream แผนฯ (Appendix 1)ไฟล์ .rar (ขนาด 35.107MB )Download
3. 02 Upstream แผนฯ (Appendix 2)ไฟล์ .rar (ขนาด 20.625MB )Download
4. 03 Upstream แผนฯ (หน่วย 1-10)ไฟล์ .rar (ขนาด 34.150MB )Download
5. 04 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 1 Track 1-15)ไฟล์ .rar (ขนาด 20.654MB )Download
6. 04 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 1 Track 16-30)ไฟล์ .rar (ขนาด 21.262MB )Download
7. 05 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 2 Track 1-15)ไฟล์ .rar (ขนาด 20.666MB )Download
8. 05 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 2 Track 16-27)ไฟล์ .rar (ขนาด 13.451MB )Download
9. 06 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 3 Track 1-15)ไฟล์ .rar (ขนาด 17.238MB )Download
10. 06 Upstream Class Audio (แ่ผ่น 3 Track 16-30)ไฟล์ .rar (ขนาด 23.102MB )Download