ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูได้เข้ารับเกีรยติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขในงานวันครู ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

โพสต์16 ม.ค. 2560 20:34โดยKampho Srisapan   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 20:37 ]
วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาโดย ได้เข้ารับเกีรยติบัตร เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ,เกีรยติบัตรครูดีศรีบัวแดง  และเกีรยติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู รายชื่อ ครูดีศรีบัวแดง ประจำปี 2560
  1. นายชวลิต  บอขุนทด
  2. นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว
  3. นางสาวเยาวลักษณ์  มูลตรีบุตร
  4. นางณัษฎาพร  อาจสารมนต์
รายชื่อ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 คณะครูได้รับทุกคน

ภาพดาวน์โหลดจาก  https://www.facebook.com/nw2557/photos/?tab=album&album_id=1313621405361306


Comments