ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:44โดยนายชวลิต บอขุนทด   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 22:49 โดย The Better Leader ]
 
   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี และนายสุเทพ  ทิพโชติ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๓  - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

และ
ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ปรเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น 

                              
                    นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ)                                         นายสุเทพ  ทิพโชติ (หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล)
                    ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)                                          ด้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
                               รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง                                                                     รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
                   ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ                                                             บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
Comments