พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:26โดยนายชวลิต บอขุนทด


   วันที่ 2ุ6 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบให้ตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  นายสุเทพ  ทิพโชติ  นางวรรณภา  ทิพโชติ และนายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
  
 

Comments