เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โพสต์19 ส.ค. 2561 19:18โดยนายชวลิต บอขุนทด
   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

Comments