โครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 20:36โดยนายชวลิต บอขุนทด
   
 วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)  กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 15 โรงเรียน
        
Comments