การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓

โพสต์10 มิ.ย. 2561 19:36โดยนายชวลิต บอขุนทด

 ดร.
พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ    

 
Comments