ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:55โดยนายชวลิต บอขุนทด
   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเข้ารับรางวัลจาก นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
Comments