ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)

โพสต์26 ธ.ค. 2559 19:45โดยนายชวลิต บอขุนทด   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2559 20:05 ]

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน 
   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559  จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ
  
Comments