ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในโรงเรียน

โพสต์27 ธ.ค. 2559 02:22โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่ 27 ธันวาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม และดี ในรอบครึ่งปี (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  
  
  


Comments