ประชาสัมพันธ์


27 พ.ย. 2560 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:45โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 20:28 ]

 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดสถานที่ลานธรรมสถาน ณ บริเวณสวนพฤศาสตร์โรงเรียนหน้าอาคาร 3 เพื่อเป็นสถานที่ธรรมปฏิบัติ เจริญ ศิล สมาธิ ปัญญา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ และวันนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน โดยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีกรรมดังกล่าวด้วยความสงบ สาธุActive Teacher Award

โพสต์3 ก.ค. 2560 03:38โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่  1 - 3 กรกฎาคม 2560  นางสาวจินตนา  มีพงษ์ และนางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ Active Learning คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร


       

       


พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:26โดยนายชวลิต บอขุนทด   วันที่ 2ุ6 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบให้ตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  นายสุเทพ  ทิพโชติ  นางวรรณภา  ทิพโชติ และนายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
  
 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:11โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางสาวจินตนา  มีพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการประกวดแต่งคำขวัญ วาดภาพ เป็นต้น
   
   
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ฯ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 23:08โดยนายชวลิต บอขุนทด   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 23:14 ]

   วันที่ 25-27 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

  


ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9


       
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 


       

      
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี


โครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 20:36โดยนายชวลิต บอขุนทด

   
 วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)  กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 15 โรงเรียน
        
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานฯ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 19:36โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่ 15 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ให้การต้อนรับ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานฯ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
  


พิธีไหว้ครู 60

โพสต์27 มิ.ย. 2560 19:27โดยนายชวลิต บอขุนทด

   วันที่ 15 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  โดยกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ยอดเยี่ยม

  
  
  
  เชิญชวนคณะครูสมัครเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7)

โพสต์22 มิ.ย. 2560 21:38โดยนายชวลิต บอขุนทด

 
 เชิญชวนคณะครูสมัครเข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7)

:-ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์24 มี.ค. 2560 07:28โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 20:21 ]

   
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 
นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้

เว็บ sgs.bopp-obec.info

  • สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)
  • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7
  • พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1

ผลการเรียนผ่าน Android App

  • สามารถดูผลการเรียนด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น มือถือ แท็บเล็ต
  • อยู่ระหว่างทดสอบข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sgss

- App SGS  for Android

โหลดเอกสาร รูปภาพ  / PDF ได้จากด้านล่างเลยครับ

ประกาศผลการเรียน 2-2559


1-10 of 80