ประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

โพสต์19 มี.ค. 2563 05:26โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 20:37 ]

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัคร และสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  จึงขอเปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้
หลักฐานการสมัคร
- ภาพถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน
- บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรนักเรียน
- ปพ.1 โรงเรียนเดิม


จำนวนสมัคร รอบที่ 1


ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการมอบตัว สอบวัดความรู้ และวัดไซส์เสื้อนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าพื้นเมือง ต้องรอดูสถานการณ์และประกาศของสพฐ.ต่อไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 
โทร 044-056570 
เว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th 
ครูโป้งดอตเน็ต : https://fb.com/kroopong


เลื่อน การรับสมัครนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 18 - 31 มีนาคม 2563(จนกว่าจะสพฐ.จะกำหนด)

โพสต์18 มี.ค. 2563 00:28โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 00:33 ]

          ด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

         ดังนั้น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจึงขอประกาศปิดตั้งแต่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ จนกว่าจะมีกำหนด ในการนี้ การรับปพ.1 ปพ.2 ของม.3 และ ม.6 ก็เลื่อนออกไปก่อน  ส่วนการสอบแก้ตัวของนักเรียน ก็ให้ประสานกับครูผู้สอนเป็นการส่วนตัว จนกว่าจะแจ้งให้ทราบอืกครั้ง

        ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่ม หรือติดต่อข้อมูลต่างได้ที่ 044-056570 เว็บไซต์ https://www.npwr.ac.th  Facebook: fb.com/npwr.ac.th

กิจกรรมจิตอาษา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง

โพสต์17 ม.ค. 2563 08:23โดยKAMPHO SRISUPAN

 นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง ผู้นำชุมชน และจิตอาษาพระราชทานทุกท่าน ร่วม "กิจกรรมจิตอาษา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 

โดยจุดแรกอำเภอหนองบัวแดง ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เนื่องใน วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 17 มกราคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย และกิจกรรมจิตอาษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ทำความดีในการพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้า และภายในโรงเรียน โดยผู้นำชุมชน จิตอาษา และนักเรียนจิตอาษา ซึ่งปัจจุบันสมัครจิตอาษาพระราชทานแล้วมากกว่า 95%

  
 
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA

โพสต์25 ก.ย. 2562 23:43โดยKAMPHO SRISUPAN

 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการ ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมกันนี้ก็เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS และการเขียนรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน OBECQA

ข้อมูลเพิ่มเติม www.wcssthai.com


รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์14 ต.ค. 2561 22:57โดยนายชวลิต บอขุนทด

      ด้วยคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง
  

รางวัลโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์11 ก.ย. 2561 21:49โดยpoko Khonkaen   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2561 23:18 โดย KAMPHO SRISUPAN ]

ในวันที่  11 ก.ย.61 ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการ รับโล่โรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภู​มิ  โดยเรานำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ ภายใต้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่เรายังทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อลูกหลายเราต่อไป

ภาพ-ข่าวโดย คำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โพสต์19 ส.ค. 2561 19:18โดยนายชวลิต บอขุนทด

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓

โพสต์10 มิ.ย. 2561 19:36โดยนายชวลิต บอขุนทด


 ดร.
พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ    

 
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:55โดยนายชวลิต บอขุนทด

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเข้ารับรางวัลจาก นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์22 พ.ค. 2561 20:44โดยนายชวลิต บอขุนทด   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 22:49 โดย The Better Leader ]

 
   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี และนายสุเทพ  ทิพโชติ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๓  - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

และ
ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ปรเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น 

                              
                    นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ)                                         นายสุเทพ  ทิพโชติ (หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล)
                    ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)                                          ด้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
                               รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง                                                                     รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
                   ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ                                                             บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

1-10 of 91