แผนที่-ติดต่อ

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
451 หมู่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 
โทรศัพท์ 0-4481-0551 โทรสาร 0-4481-0551 
facebook.com/npwr.sc
http://www.npwr.ac.th
http://gg.gg/tonnamsee
nangdaet@gmail.com

โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


Comments